Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu

404 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

290 KBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja treści SIWZ paliwo 28.04.2015

291 KBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja treści SIWZ paliwo 28.04.2015

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wyjaśnienie treśći SIWZ paliwo - Umowa dostawy 28.04.2015

399 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT 5.05.2015

223 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Paliwo 06.05.2015

304 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 10.06.2015

431 KBPobierz na dyskPodgląd pliku