Przejdź do treści

Gminny Zakład Komunalnych Sp. z o. o. w Bobolicach

76 - 020 Bobolice, ul. Reymonta 3

tel/fax 94 318 74 09, adres e-mail: gzk.sekretariat@bobolice.pl

Pozostałe działy

Kontakt: tel/fax 94 318 74 09,

adres e-mail:

gzk.dzialmechaniczny@bobolice.pl

gzk.dzialbudowlany@bobolice.pl

gzk.dzialkomunalny@bobolice.pl