Przejdź do treści

Zawiadomienie o wyborze oferty

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ - Umowa dostawy 06.05.2014

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ paliwo 28.04.2014

772 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu 28.04.2014

215 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

„BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I OŚWIATOWYCH W BOBOLICACH”